EKO Sklad – Spodbuda za leseno in energetsko učinkovito gradnjo stavb v lasti občin

1453

Javni poziv 40SUB-LS16 bo namenil 6 mio EUR nepovratnih sredstev za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin. Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena občini za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe, za katero bo izračunana energijska učinkovitost znašala Qh ≤ 6 kWh/m3a. Obvezna bo vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K, toplotna prehodnost neprosojnih delov toplotnega ovoja stavbe ne bo smela presegati 0,15 W/m2K, obvezna bo vgradnja energijsko učinkovitih sistemov prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka in vgradnja sodobnih generatorjev toplote in hladu ter naprav z visoko energijsko učinkovitostjo. Poleg tega bo obvezen tudi preizkus zrakotesnosti stavbe. Najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe mora biti pokritih iz obnovljivih virov energije.

Višina nepovratne finančne spodbude bo določena glede na neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotno – izolacijskih materialov in uporabo lesa. Višina spodbude bo tako lahko znašala največ 400 EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe, če bo pretežno zgrajena iz lesa in bo toplotno izolirana z najmanj 75 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov naravnega izvora. Dodatna nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena v primeru vgradnje lesenega zunanjega stavbnega pohištva v višini 50 EUR na m2 vgrajenega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, če pa bo na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga, bo dodatna spodbuda dodeljena v višini 10 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe.

Vsi navedeni javni pozivi so oz. bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko sklada, kjer je/bo na voljo tudi dokumentacija za prijavo.

 

vir: EkoSklad