EKO subvencije in krediti 2016

2143

Nadzorni svet Eko sklada je konec decembra 2015 sprejel podaljšanje javnega poziva 51OB14 za kreditiranje okoljskih naložb občanov do porabe sredstev oz. do 31.3.2016, podaljšanje javnih pozivov 29SUB-OB15 in 30SUB-OB15 za dodeljevanje nepovratnih sredstev za nove naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah in javnih pozivov 31SUB-EVOB15 in 32SUB-EVPO15 za dodeljevanje nepovratnih sredstev za nova in predelana električna vozila občanom in pravnim osebam do objave zaključka javnih pozivov v Uradnem listu RS. Razpisana sredstva na vseh omenjenih javnih pozivih namreč do konca leta 2015 niso bila razdeljena, zato je njihova veljavnost podaljšana z namenom, da bodo upravičencem tako krediti kot nepovratne finančne spodbude na voljo do objave novih javnih pozivov v letu 2016.

Več na: https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe

Pomemben ukrep, za katerega je mogoče pridobiti eko subvencijo, je tudi E – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva (oken, balkonskih vrat, fiksnih zasteklitev, drsnih sten) v starejši stanovanjski stavbi.