Odprtje lesenega prizidka Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

1579
Leseni prizidek je najnovejša pridobitev Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

V decembru je Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič ob prisotnosti prorektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Gorana Turka, dekana Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Davorina Gazvode in direktorja Združenja za lesno industrijo pri Gospodarski zbornici Slovenije Igorja Milavca, v sklopu prireditev v Tednu Univerze, slavnostno odprla lesen prizidek Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, dekan Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Davorin Gazvoda in prodekan Oddelka za lesarstvo prof. dr. Leon Oblak so slavnostno odprli leseni prizidek.
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, dekan Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Davorin Gazvoda in prodekan Oddelka za lesarstvo prof. dr. Leon Oblak so slavnostno odprli leseni prizidek.

Prorektor prof. dr. Goran Turk je v svojem nagovoru izpostavil pomen lesne gradnje v Sloveniji, dekan Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Davorin Gazvoda pa izjemno hitro gradnjo: »Prva gradbena dela so se pričela v avgustu 2015, konec novembra 2015, pa je bil objekt že primeren za vselitev. To je v prvi vrsti omogočila sodobna lesena gradnja, dobro vodenje investicije in skrbna priprava projektov. Z gradnjo tega prizidka, bodo zaključena prizadevanja številnih lesarjev, da se celoten oddelek združi na eni lokaciji.«

Za izgradnjo objekta so bili uporabljeni najmodernejši materiali in sistemi gradnje.
Za izgradnjo objekta so bili uporabljeni najmodernejši materiali in sistemi gradnje.

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je ob odprtju poudarila, »da je namen naložbe predvsem izboljšati pogoje za izvajanje razvojno raziskovalnega in pedagoškega procesa v ustrezno urejenih laboratorijih ter združitev razpršenih organizacijskih enot pod eno streho. Nova, sodobna infrastruktura bo omogočila varnejše, učinkovitejše in bolj kvalitetno delo. Je plod domačega znanja, inovativnosti, projektnega dela in obdelave lesa.«

Za izgradnjo objekta so uporabljeni najmodernejši materiali in sistemi gradnje. Tako bo objekt poleg primarne funkcije, opravljal še demonstracijsko vlogo, kjer si bodo študentje in obiskovalci lahko na praktičnem primeru ogledali najnovejše rešitve v leseni gradnji. Vrednost investicije je 1,1 milijona evrov.

vir in foto: Univerza v Ljubljani (https://www.uni-lj.si)