4. Razvojni dan gozdno-lesnega sektorja

1482
SEJEM DOM 2016, obsejemske dejavnosti

GZS – ZLPI, UL BF Oddelek za lesarstvo, DIT lesarstva Ljubljana in konzorcij projekta WINTHERWAX ponovno pripravljajo pregled vseh razvojno raziskovalnih projektov, ki potekajo na področju gozdarstva, lesarstva, papirništva in oblikovanja, v najširšem smislu, v Sloveniji. Spisek projektov bo četrtič zapored na enem mestu podal pregled na področju gozdno-lesnih RR aktivnosti v Sloveniji. Na osnovi zbranih podatkov bodo izbrali projekte, ki so po vsebini in obsegu pomembnejši za širši krog zainteresirane strokovne javnosti, najpomembnejši faktor pri izbiri pa bo vključenost podjetij, kot partnerjev projekta, ter sofinanciranje iz Obzorja 2020 ali 7.OP. Ti projekti bodo predstavljeni na 4. Razvojnem dnevu gozdno-lesnega sektorja, 9. marca 2016 v dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v okviru sejma DOM. Vsi prispeli projekti bodo objavljeni v zborniku.
Projekti so lahko tako programske skupine/temeljni/raziskovalni, razvojni ali aplikativni, ki so imeli oz. imajo zagotovljeno domače ali mednarodno javno sofinanciranje (razvojni centri, centri odličnosti, kompetenčni centri, ARRS projekti, programske skupine, CRP projekti, era net projekti, interreg projekti, FP 7 projekti, Obzorje 2020, Eureka, industrijski projekti, čezmejni, transnacionalni, Leonardo da vinci,…). Letos izbirajo projekte, ki so v teku oz. so se končali od začetka leta 2014 dalje.

Več od dogodku na:

https://www.gzs.si/zdruzenje_lesne_in_pohistvene_industrije/Novice/ArticleId/50470

Vir: www.lesena-gradnja.si, www.gzs.si