Trajnostna gradnja in primerno ogrevanje

15
trajnostna gradnja - moderna hiša

Trajnostna gradnja ali obnova objektov temelji na pravilih učinkovite rabe energije v stavbah, kar spodbuja varčevanje z energetskimi viri.

Trajnostna gradnja nudi uporabniku udobno in zdravo bivanje ter prilagoditev naravnemu, družbenemu in kulturnemu okolju. Trajnostne gradnje ne more biti brez celostnega pristopa.

Ravno tako ni dovolj, da se pri gradnji ali obnovi upošteva le teoretična pravila posamičnih področij gradnje, potrebno je uskladiti vsa področja in praktične izkušnje različnih strokovnjakov, ki sodelujejo pri gradnji z namenom doseganja čim večjega udobja in zadovoljstva uporabnikov.

 

Udobje bivanja v trajnostni zgradbi

Za doseganje udobja in zadovoljstva je torej potrebna sinergija strokovnjakov in posameznih sklopov gradnje ali obnove. Vsak del objekta ali stavbe je dovolj kvalitetno izveden le, če je v sinergiji z ostalimi deli.

Praktične izkušnje vseh sodelujočih je potrebno izkoristiti z namenom napredka, pri vsem pa slediti smernicam gospodarnosti in spoštovati standarde kakovosti proizvodnje, materialov, procesov vodenja in načrtovanja. Tako je tudi pri smernicah ogrevanja pri tovrstnih zgradbah.

Trajnostna gradnja notranjost hiše

Kakšno je najprimernejše ogrevanje zgradbe izvedene po sistemu trajnostne gradnje?

Pri izbiri ogrevalnega sistema za trajnostno gradnjo je potrebno upoštevati več dejavnikov; energetska učinkovitost sistema, uporaba obnovljivih virov energije za ogrevanje in prilagodljivost sistema lastnim potrebam.

Primerni sistemi ogrevanja so:

  • Toplotne črpalke
  • Uplinjevalni kotli na drva
  • Peči na pelete

 

Najučinkovtejše je ogrevanje s toplotno črpalko

Toplotna črpalka je energetsko učinkovit sistem za ogrevanje. Toploto pridobiva iz okoliških virov (zrak, voda ali zemlja). Toplotne črpalke so na voljo v različnih izvedbah.

Toplotna črpalka zrak voda omogoča varčno ogrevanje prostorov in sanitarne vode ter hlajenje v enem sistemu, zato je dobra alternativa fosilnim gorivom. Sistem je sestavljen iz notranje vodne enote in zunanje enote, nameščene izven stavbe.

Zunanja enota iz ozračja črpa toploto, ji zviša temperaturo, toploto pa po hladilnem cevovodu prenaša v notranjo vodno enoto. Ta predaja toploto vodi, ki kroži skozi notranje grelne enote, po talnem ogrevanju in rezervoarju sanitarne vode.

Trajnostna hiša, ogrevanje s toplotno črpalko zrak voda

Še učinkovitejši so sistemi voda-voda in geotermalni sistemi toplotnih črpalk. Ti koristijo toploto iz podtalne vode ali iz zemlje. So energetsko izjemno učinkoviti in zagotavljajo nizke stroške ogrevanja.

Ogrevanje sanitarne vode se pri toplotnih črpalkah vključi s preklopom sistema iz ohlajevalnega ali ogrevalnega načina v sanitarni način. Za oskrbo s toplo sanitarno vodo je potreben namenski vodni zbiralnik iz nerjavečega jekla.

Kombinacija z dodatnim električnim grelnikom v zgornjem delu zbiralnika sanitarne vode in toplotnim izmenjevalnikom s toplotno črpalko v spodnjem delu, zagotavlja zelo nizko porabo energije in hitro ogrevanje vode. Avtomatika enkrat tedensko samodejno segreje vodo na 70°C, s čimer je onemogočena rast škodljivih mikroorganizmov.

Geotermalna energija za ogrevanje trajnostne hiše

Toplotna črpalka je torej sodobna, varčna in okolju prijazna ogrevalna in hladilna naprava. Omogoča prehod iz potratnih in vedno dražjih tradicionalnih sistemov ogrevanja, ki imajo nesprejemljivo visok vpliv na okolje. S toplotno črpalko ubijemo dve muhi na en mah, prihranimo energijo in si zagotovimo bivalno udobje skozi vse leto.

 

Toplotna črpalka v kombinaciji s sončno elektrarno

Sončna elektrarna je lahko dragocen dodatek k sistemu trajnostne gradnje. Lahko zmanjša emisije toplogrednih plinov, poveča energetsko neodvisnost, izboljša ugled in poveča vrednost nepremičnine.

V kombinaciji s toplotno črpalko je ogrevanje objekta skoraj brazplačno. Sončna elektrarna lahko proizvede dovolj energije za delovanje toplotne črpalke. Lahko jo kombiniramo tudi z baterijskim hranilnikom, v katerega lahko viške električne energije shranimo in jih porabimo kasneje.

Sončna elektrarna na trajnostni zgradbi

Cene elektrike je danes težko napovedovati, po nekaterih napovedih se bodo v prihodnje še zvišale. Zato je smiselno razmisliti o tovrstnih rešitvah. Strošek investicij je sicer visok, vendar na daljši rok povrne, prinese dolgoročne prihranke, zagotovi večjo energetsko varnost ter znatno prispeva k čistejšemu okolju in trajnosti.

 

Ogrevanje s sodobnim uplinjevalnim kotlom na drva

Sodobni uplinjevalni kotli na drva so primerni za ogrevanje zgradb, zgrajenih po principu trajnostne gradnje. Les je obnovljiv vir energije, če je pridobljen iz trajnostno gozdarsko upravljanih gozdov.

Sodobni kotli na polena lahko dosežejo visoke izkoristke energije, kar pomeni, da iz polen izkoristijo več toplote kot stari, tradicionalni kotli na drva, kar zmanjša porabo goriva. Upravljanje sodobnih uplinjevalnih kotlov na drva je čistejše kot pri tradicionalnih kotlih na drva, saj proizvajajo manj emisij saj in drugih onesnaževal.

S tovrstnimi kotli lahko ogrevamo tudi sanitarno vodo, vendar je v poletnih mesecih smiselno poiskati alternativo. To je lahko toplotna črpalka za sanitarno vodo ali solarni ogrevalni sistemi, ki uporabljajo sončno energijo za ogrevanje sanitarne vode.

Ogrevanje s pečmi na drva in s pečmi na pelete

Trajnostno ogrevanje s pečmi na pelete

Peči na pelete so lahko odlična izbira za ogrevanje trajnostnih stavb. Peleti so narejeni iz odpadnega lesa, ki je obnovljiv vir energije. To pomeni, da imajo peči na pelete manjši vpliv na okolje kot peči na fosilna goriva, kot sta plin ali olje.

Sodobne peči na pelete so energetsko učinkovite, saj pretvorijo večino energije iz pelet v koristno toplotno energijo. Peči na pelete proizvajajo manj emisij kot sistemi ogrevanja na fosilna goriva.

Emisije so v manjši meri lahko še vedno prisotne. Pomembno je, da izberete kvalitetno peč in jo pravilno vzdržujete. Prav tako je pomembno izbrati kvalitetne pelete.

Z upoštevanjem teh nasvetov lahko zgradite trajnostni dom, ki je hkrati udoben in stroškovno učinkovit. Za strokovno oceno in izbiro primernega ogrevalnega sistema za vaš objekt vam svetujem, da se obrnete na strokovnjaka za ogrevanje.