Kočevski Festival lesa, okrogla miza in podelitev nagrad

2684
V sredo, 25. novembra 2015, je kočevski Festival lesa gostil predstavnike državnih, raziskovalno- razvojnih in lokalnih institucij na okrogli mizi Aktualna dogajanja na področju lesarstva (foto: Atelje Iris).

25.november 2015, Kočevje. Na okrogli mizi Festival lesa so stališča ter trenutne in načrtovane ukrepe za razvoj lesne industrije predstavili državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Miha Marenče, v. d. generalnega direktorja Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Jože Prikeržnik, vodja katedre za kemijo lesa Oddelka za lesarstvo na Biotehniški fakulteti dr. Primož Oven in vodja projekta Lesni centri Dolenjske v JV Sloveniji dr. Igor Mihelič.

Lesno-predelovalna industrija v Sloveniji strateška panoga

Jože Prikeržnik je predstavil delovanje Direktorata za lesarstvo in načrte ukrepov za spodbujanje lesne industrije, predvsem načrtovano nacionalno promocijo panoge, razpise, ki bodo objavljeni v letu 2016 in sofinanciranje sejemske udeležbe lesno-predelovalnih podjetij na tujih trgih. Poudaril je, da je lesno-predelovalna industrija v Sloveniji strateška panoga, kar moramo dodobra izkoristiti.

Miha Marenče je izpostavil, da sta slovensko raziskovanje in naravna danost dve stvari, ki ju ne smemo zapraviti, ampak znati tržiti. Prisluhnil je argumentom župana Občine Kočevje dr. Vladimirja Prebiliča glede pobude občinskega sveta Občine Kočevje. Le-ta predlaga, da bi bil sedež podjetja, ki bi po predlogu zakona o gospodarjenju z državnimi gozdovi gospodaril z državnimi gozdovi, v Kočevju.

Dr. Primož Oven je predstavil Strategijo pametne specializacije Slovenije, enega ključnih dokumentov, ki bo usmerjal razvoj Slovenije v prihodnjem obdobju in možnosti pridobivanja drugih razvojno- raziskovalnih projektov.

Pomen in trenutni napredek projekta Lesni centri Dolenjske v JV Sloveniji je predstavil vodja projekta dr. Igor Mihelič.

Festival lesa 2015 v Kočevju je gostil predstavnike državnih, raziskovalno- razvojnih in lokalnih institucij (foto: Atelje Iris)
Festival lesa 2015 v Kočevju je gostil predstavnike državnih, raziskovalno- razvojnih in lokalnih institucij (foto: Atelje Iris)

Podelitev nagrad

Po zaključeni okrogli mizi so se gostje pridružili slavnostni podelitvi oblikovalskih nagrad mednarodnega natečaja Prastol – od ideje do prototipa, ki je prav tako potekal v sklopu Festivala lesa. Žirija, v sestavi: predsednik dr.dr.h.c. Niko Torelli, Janez Suhadolc, Lela B. Njatin, Tomaž Hartman in Andrej Palman, je izbrala štiri enakovredne zmagovalne predloge:

  • chAir, Avtor: Noel Flannery (Irska)
chAir, Avtor: Noel Flannery (Irska)
chAir, Avtor: Noel Flannery (Irska)

 

  • Frame chair, Avtor: Tadeja Vidoni (Kočevje)
Frame chair, Avtor: Tadeja Vidoni (Kočevje)
Frame chair, Avtor: Tadeja Vidoni (Kočevje)

 

  • Gozdni sadež, Avtor: Meta Mencinger (Ljubljana)
Gozdni sadež, Avtor: Meta Mencinger (Ljubljana)
Gozdni sadež, Avtor: Meta Mencinger (Ljubljana)

 

  • ČOK, Avtor: Natalija Otoničar (Postojna)
ČOK, Avtor: Natalija Otoničar (Postojna)
ČOK, Avtor: Natalija Otoničar (Postojna)

 

O festivalu lesa

Zelena prostranstva Kočevske. Gozdovi se razširjajo do obzorja in še dlje. Pokritost z gozdom je več kot 80%. Zato je kar nenavadno, da je les, ta neprecenljivi naravni material, tu tako slabo izkoriščen. Leta 2013 smo osnovali Festival lesa kot odziv, za razmislek o priložnostih, ki jih ponuja naša gozdnata pokrajina. Gimnazija in srednja šola Kočevje smo v sodelovanju z Občino Kočevje želeli povečati zanimanje mladih za lesarske poklice, opomniti lokalno prebivalstvo na vrednost lesa kot naravne dobrine, se povezati s podjetniki in povečati pozitivno miselnost v mestu z enim najvišjih odstotkov brezposelnosti v Sloveniji.

Festival lesa želi postati osrednji dogodek in zbirališče lesne stroke v Sloveniji in širše.

Pester vsebinski del se vsako leto prepleta z živahnim dogajanjem v mestu. V letu 2015 je festival nadgrajen z mednarodnim oblikovalskim natečajem “Prastol – od filozofije do forme”, strokovnimi srečanji ter mnogimi praktičnimi delavnicami obdelovanja lesa.

vir: http://www.mgrt.gov.si/http://www.kocevje.si/http://www.festival-lesa.si/

foto:  Atelje Iris; http://www.kocevje.si/